Feiten en cijfers

Definitie meisjesbesnijdenis ofwel vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Vrouwelijke genitale verminking is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is. Daarbij wordt een deel of het geheel van de vrouwelijke genitaliën weggesneden. Vrouwelijke genitale verminking (VGV) wordt ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. Dit klinkt minder hard zodat het minder weerstand oproept bij mensen uit de risicogroepen.

29 risiciolanden

Benin
Burkina Faso
Centraal Afrikaanse Republiek
Democratische Republiek Congo
Djibouti
Egypte

Eritrea
Ethiopië
Gambia
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau

Ivoorkust
Jemen (Azië)
Kameroen
Kenia
Liberia
Mali

Mauritanië
Niger
Nigeria
Oeganda
Senegal
Sierra Leone

Soedan
Somalie
Tanzania
Togo
Tsjaad

bron: Focal Point

Waar komt het nog meer voor?

In de Koerdische regio in Noord-Irak komt VGV voor.

Daarnaast zijn gevallen van VGV gerapporteerd in India, Indonesië, Israël, Maleisië, Verenigde Arabische Emiraten, Colombia, Oman, Peru en Sri Lanka.

Hoeveel

Om hoeveel vrouwen en meisjes gaat het wereldwijd en in Nederland?

100-140 miljoen vrouwen op de wereld zijn besneden. Meer dan 3 miljoen meisjes lopen risico, aldus cijfers van het Population Reference Bureau uit 2010.

In Nederland

In Nederland wonen per 1/1/2010 in totaal rond de 26.000 meisjes waarvan ten minste één van de ouders afkomstig is uit een risicoland. Asielzoekers en niet legaal in Nederland verblijvende vrouwen en meisjes vallen buiten deze cijfers.

Land van herkomst (CBS: 2009)

Totaal

Land van herkomst (CBS: 2009)

Totaal

Benin

60

Kenia

654

Burkina Faso

103

Liberia

648

Centr-Afrik. Rep.

13

Mali

67

Democratische Republiek Congo

1.773

Mauritanië

46

Djibouti

54

Niger

52

Egypte

4.081

Nigeria

2.210

Eritrea

221

Oeganda

200

Ethiopië

1.843

Senegal

307

Gambia

174

Sierra Leone

913

Ghana

3.826

Soedan

1.133

Guinee

541

Somalië

4.398

Guinee-Bissau

49

Tanzania

445

Ivoorkust

269

Togo

285

Jemen

103

Tsjaad

26

Kameroen

491

 

 

Totaal aantal meisjes tot 19 jaar: 24.985

Hoe vaak VGV daadwerkelijk voorkomt bij in Nederland woonachtige meisjes, is niet bekend. De Raad voor de Volksgezondheid (RVZ) heeft dit aantal in 2005 op 50 geschat. Mogelijk wordt in 2010 gestart met een prevalentieonderzoek.

In Europa

Ook binnen Europa zijn geen of weinig cijfers bekend. In Groot-Brittannië is in 2007 onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er in Engeland en Wales 66.000 vrouwen wonen die besneden zijn. Ongeveer 16.000 meisjes jonger dan 15 jaar lopen risico om faraonisch besneden te worden en 5.000 lopen risico op type I of II. Er zijn signalen dat Nederlandse meisjes in Londen worden besneden.

Vormen van VGV: type 1 t/m 4

Type 1. Gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris, en/of de voorhuid (clitoridectomie).
Type 2. Gedeeltelijk of totale verwijdering van de clitoris en de kleine schaamlippen, met of zonder verwijdering van de grote schaamlippen (excisie).
Type 3. Vernauwen van de vaginale opening door wegsnijden en aan elkaar hechten van de kleine schaamlippen en/of de grote schaamlippen, met of zonder verwijdering van de clitoris (infibulatie). 
Type 4. Alle andere schadelijke handelingen aan de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen, zoals prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden.

In sommige gemeenschappen pleit men ervoor om type I, II en III te vervangen door de ‘sunna’-vorm: dit zou staan voor een milde vorm van VGV, of slechts het prikken in de clitoris tot een druppeltje bloed ontstaat. Echter, in de praktijk blijkt ‘sunna’ een verzamelbegrip te zijn voor alle vormen van VGV. In bepaalde groepen wordt ‘sunna’ niet als VGV gezien. Daarom is het altijd nodig om door te vragen tot er helderheid is verkregen over wat er precies bedoeld wordt!

Defibulatie is het vergroten van de opening of het opheffen van de obstructie, meestal vóór het huwelijk of een bevalling. Herinfibulatie is het opnieuw hechten van de resterende delen van de schaamlippen, onder meer na een bevalling, waardoor de vaginale opening opnieuw kleiner wordt gemaakt tot de oorspronkelijke opening van na de besnijdenis.

bron: Focal Point

Dit onderdeel is een deel van het certificaat