VGV is kindermishandeling

VGV is een bijzondere en ernstige vorm van kindermishandeling Daarom is de JGZ-Richtlijn Secundaire Preventie van Kindermishandeling ook van toepassing op VGV.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die van toepassing is op kindermishandeling is ook van toepassing op VGV. Wel is voor VGV een artikel in de wet toegevoegd dat het mogelijk maakt een besnijdenis die in het buitenland is uitgevoerd, te vervolgen ook als dit in het betreffende land niet strafbaar is.

Ketenpartners

De samenwerkingspartners in de aanpak van VGV zijn grotendeels dezelfde als bij de andere vormen van kindermishandeling. Het gaat met name om het AMK, de school, de leerplichtambtenaar, de huisarts, de forensisch arts. Specifiek voor VGV is het medische traject wanneer een meisje besneden is voordat zij in Nederland kwam wonen. Dan kan worden verwezen naar psychologische begeleiding, een gynaecoloog en eventueel seksuoloog. Het opzetten van deze keten is in 2011 speerpunt van Pharos.

Preventie

Er is wat betreft preventie een verschil tussen VGV en andere vormen van kindermishandeling. Omdat VGV een eenmalige gebeurtenis is, kan nooit sprake zijn van secundaire preventie. Bij een kind dat verwaarloosd wordt, kunnen signalen van toenemende verwaarlozing te zien zijn. Bij een kind dat fysiek mishandeld wordt, zijn bijvoorbeeld blauwe plekken te zien. Doel van de aanpak kindermishandeling is om, na signalering en hulpverlening, de mishandeling te stoppen. Bij VGV gaat het om een eenmalige gebeurtenis die voorkomen moet worden. Dit houdt in dat er ook bij vage aanwijzingen opvolging moet zijn van de risicosignalen. Want als het te laat is, is het meisje voor altijd verminkt.

Dit onderdeel is een deel van het certificaat