Meer informatie

http://www.ggdkennisnet.nl

www.meisjesbesnijdenis.nl

http://www.tegenvrouwenbesnijdenis.nl

Bronnen

In deze e-learning is gebruikgemaakt van teksten uit de volgende bronnen:

‘Standpunt Preventie van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) door de Jeugdgezondheidszorg’, RIVM 2010

Handelingsprotocol ‘Vrouwelijke genitale verminking bij minderjarigen’ (Pharos, 2010)

Contact

Als u naar aanleiding van deze e-learning vragen hebt, kunt u die stellen aan de aandachtsfunctionaris kindermishandeling/VGV van uw organisatie.

Professionals kunnen terecht bij de JGZ, of bij de Pharos advieslijn.

Burgers kunnen terecht bij de Pharos advieslijn.

Problemen met inloggen?

Als u problemen ondervindt tijdens het inloggen in de e-learning kunt u die hieronder aangeven.

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.