Cultuur en religie

Culturele achtergrond

De volgende redenen worden gegeven om een meisje te besnijden:

·

besnijden bepaalt mede de vrouwelijke etnische identiteit van het meisje. Het markeert de toetreding tot de eigen groep of samenleving. Dit heeft te maken met opvattingen, waarden en normen rond zaken als maagdelijkheid, kuisheid en reinheid;

·

besnijden beschermt de maagdelijkheid van het meisje;

·

besnijden vergroot haar huwelijkskansen;

·

besneden zijn lijkt voor de ouders de enige manier om hun dochters een respectabel leven te laten leiden;

·

niet besneden meisjes worden beschouwd als onrein. Er wordt hen ongeremd seksueel gedrag toegedicht en zij kunnen worden verstoten;

·

een aantal vrouwen gelooft dat, door een kleine opening, ze hun mannen meer genot geven dan een niet besneden vrouw. Mannen zijn extra gul en vriendelijk na de herinfibulatie na de bevalling. De vrouwen geven aan dat mannen er van genieten dat de opening weer klein is (Gruenbaum, 2001) [6];

·

een geïnfibuleerde vrouw zou mooi zijn;

·

het zou een religieus voorschrift zijn.

Als een meisje niet besneden is, kunnen de familie en de gemeenschap:

·

het meisje als onrein beschouwen;

·

haar verdenken van seksueel ongeremd gedrag;

·

sociale druk uit oefenen zodat de traditie wordt voortgezet.

Een onbesneden, ‘open’ vrouw maakt de familie te schande, wordt doorgaans uitgestoten en heeft minder kans op een huwelijk.

VGV en religie

VGV staat niet in de Koran en is dus niet verplicht. Volgens een ‘hadith’ (voorschrift) zou het wel ‘sunna’ zijn (getuigen van vroomheid). In 2006 is een fatwa uitgevaardigd door islamitisch geestelijken vanwege de schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Moslims dienen de integriteit van het lichaam te beschermen, daarom is het verboden.

VGV komt ook bij christelijke en animistische bevolkingsgroepen voor, en lang niet in alle islamitische landen.

Leeftijd

Besnijdenis vindt meestal plaats bij jonge meisjes. De leeftijd is afhankelijk van lokale tradities en omstandigheden, maar VGV vindt meestal plaats op de leeftijd tussen 4 en 12 jaar. In een aantal culturen wordt een paar dagen na de geboorte al besneden. Ook kan VGV nog tot vlak voor het huwelijk plaatsvinden. In Somalië ligt de leeftijd waarop meisjes worden besneden tussen 6 en 10 jaar, vóór de eerste menstruatie. Migratie kan bijdragen aan besnijdenis op een andere leeftijd. Er gaan verhalen dat families in Nederland meisjes naar het buitenland sturen om de ingreep daar te laten uitvoeren. De ingreep gebeurt dan vaak tijdens schoolvakanties, zodat de meisjes voldoende kunnen herstellen.

Dit onderdeel is een deel van het certificaat