Feiten en cijfers

Definitie meisjesbesnijdenis ofwel vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Vrouwelijke genitale verminking is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is. Daarbij wordt een deel of het geheel van de vrouwelijke genitaliën weggesneden. Vrouwelijke genitale verminking (VGV) wordt ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. Dit klinkt minder hard zodat het minder weerstand oproept bij mensen uit de risicogroepen.

Prevalentie wereldwijd

Onderstaande kaart is een deel van de Wereldkaart met prevalentie vrouwelijke genitale verminking uit 2017 ontwikkeld door Pharos.

Benin
Burkina Faso
Centraal Afrikaanse Republiek
Djibouti
Egypte

Eritrea

Ethiopië

Gambia

Ghana

Guinee

Guinee-Bissau

Irak (Koerdische regio Noord-Irak)

Indonesië*

Ivoorkust

Jemen

Kameroen
Kenia
Liberia
Mali

Mauritanië

Niger
Nigeria
Oeganda
Senegal
Sierra Leone

Soedan, noorden
Somalië
Tanzania
Togo
Tsjaad

bron: Focal Point

Waar komt het nog meer voor?

Er zijn gevallen van VGV gerapporteerd in Bangladesh, Colombia, Dagestan, Democratische Republiek Congo, Filipijnen, Georgië, India, Iran , Koeweit, Oman, Maleisië, Pakistan, Peru, Saoedi Arabië, Soedan (zuid) Sri Lanka, Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten.

Hoeveel

Om hoeveel vrouwen en meisjes gaat het wereldwijd en in Nederland?
Minstens 200 miljoen meisjes en vrouwen in 30 landen van de wereld zijn aan deze praktijk onderwerpen volgens schattingen van UNICEF, welke is overgenomen door de WHO.

In Nederland

In Nederland wonen per 1/1/2016 in totaal rond de 45.000 meisjes waarvan ten minste één van de ouders afkomstig is uit een risicoland. Asielzoekers en niet legaal in Nederland verblijvende vrouwen en meisjes vallen buiten deze cijfers.

Land van herkomst (CBS: 2016)

Totaal

Land van herkomst (CBS: 2016)

Totaal

Benin

74

Kameroen

630

Burkina Faso

130

Kenia

891

Centraal-Afrikaanse Rep.

8

Liberia

599

Democratische Republiek Congo

1611

Maleisië

589

Djibouti

59

Mali

85

Egypte

3769

Mauritanië

55

Eritrea

1225

Niger

56

Ethiopië

2025

Nigeria

2596

Gambia

268

Senegal

333

Ghana

3706

Sierra Leone

1080

Guinee

962

Soedan

1170

Guinee-Bissau

56

Somalië

9053

Irak

8397

Tanzania

491

Iran

4024

Togo

345

Ivoorkust

368

Tsjaad

17

Jemen

167

Uganda

405

Totaat aantal meisjes tot 19 jaar in Nederland: 45.244

Hoe vaak VGV daadwerkelijk voorkomt bij in Nederland woonachtige meisjes, is niet bekend. Volgens een onderzoek van Pharos in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum uit 2013 lopen er jaarlijks naar schatting 40 tot 50 in Nederland woonachtige meisjes reëel risico om besneden te worden en wonen in Nederland naar schatting 29.000 vrouwen die besneden zijn. Medio 2019 verwacht Pharos nieuwe resultaten van de prevalentie- en incidentiestudie in Nederland, die gestart in2018, op te leveren.

In Europa
Ook binnen Europa zijn geen of weinig cijfers bekend. In 2009 woonden er in Europa naar schatting 500.000 vrouwen uit risicolanden die een besnijdenis hebben ondergaan en lopen jaarlijks 180.000 meisjes/vrouwen het risico om besneden te worden. (Bron: European Parliament Resolution, 24 maart 2009).

Vormen van VGV: type 1 t/m 4

Type 1. Gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris, en/of de voorhuid (clitoridectomie).

Type 2. Gedeeltelijk of totale verwijdering van de clitoris en de kleine schaamlippen, met of zonder verwijdering van de grote schaamlippen (excisie).

Type 3. Vernauwen van de vaginale opening door wegsnijden en aan elkaar hechten van de kleine schaamlippen en/of de grote schaamlippen, met of zonder verwijdering van de clitoris (infibulatie).

Type 4. Alle andere schadelijke handelingen aan de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen, zoals prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden.

In sommige gemeenschappen pleit men ervoor om type I, II en III te vervangen door de ‘sunna’-vorm: dit zou staan voor een milde vorm van VGV, of slechts het prikken in de clitoris tot een druppeltje bloed ontstaat. Echter, in de praktijk blijkt ‘sunna’ een verzamelbegrip te zijn voor alle vormen van VGV. In bepaalde groepen wordt ‘sunna’ niet als VGV gezien. Daarom is het altijd nodig om door te vragen tot er helderheid is verkregen over wat er precies bedoeld wordt!

Defibulatie is het vergroten van de opening of het opheffen van de obstructie, meestal vóór het huwelijk of een bevalling. Herinfibulatie is het opnieuw hechten van de resterende delen van de schaamlippen, onder meer na een bevalling, waardoor de vaginale opening opnieuw kleiner wordt gemaakt tot de oorspronkelijke opening van na de besnijdenis.

bron: Focal Point

Dit onderdeel is een deel van het certificaat