Gezondheidsrisico's

Veel vrouwen ervaren klachten ten gevolge van besnijdenis niet als samenhangend met de besnijdenis, maar als behorend bij het vrouw zijn. Vaak gaat dit samen met onbekendheid met het menselijke lichaam en de verschillende lichamelijke functies. Voorlichting over het menselijke lichaam (biologie) en seksualiteit behoeft daarom aandacht. Het feit dat klachten niet gerelateerd worden aan de besnijdenis, maakt een gesprek over niet-besnijden moeilijk. Wanneer vrouwen wel de relatie leggen tussen besnijdenis en gezondheidsrisico’s, is een gesprek mogelijk over het niet accepteren van VGV in Nederland. Besef wel dat na de bewustwording, zoals bij veel slecht nieuws boodschappen een proces kan optreden van eerst woede, afzetten tegen en schuld, voordat er acceptatie is.

De kans op lichamelijke klachten en medische complicaties is bij VGV groot, zowel tijdens de ingreep als ook daarna. Bij infibulatie komen de meeste klachten voor. VGV kan ook psychische klachten en seksuele problemen veroorzaken.

Directe gevolgen tijdens en direct na de ingreep:

·

extreme pijn (wanneer de ingreep zonder verdoving plaatsvindt);

·

klachten bij urinelozing (pijn bij plassen, ophoping urine in de blaas);

·

overmatig bloedverlies;

·

kans op infectie:

·

kans op overlijden van het meisje.

Mogelijke gevolgen na de ingreep:

·

pijnlijke seksuele gemeenschap;

·

mogelijk verlies seksuele functie en gevoel;

·

medisch ingrijpen om seksuele gemeenschap en bevalling mogelijk te maken;

·

menstruatieklachten en moeilijke en/of pijnlijke urinelozing;

·

urineweginfectie;

·

chronische pijn in de onderbuik;

·

onvruchtbaarheid door gynaecologische infecties;

·

littekenvorming;

·

moeilijk inwendig onderzoek (uitstrijkje);

·

obstetrische complicaties en fistelvorming met incontinentie voor urine en feces tot gevolg;

·

in latere fase psychosomatische en psychosociale problemen.

Dit onderdeel is een deel van het certificaat