Risicofactoren

Hieronder ziet u de risicofactoren die mogelijk iets zeggen over de kans dat een meisje besneden zal worden. Het risico neemt met het aantal geconstateerde risicofactoren toe.

-

land van herkomst van moeder is een risicoland voor VGV;

-

land van herkomst van vader is een risicoland voor VGV;

-

moeder van het meisje is besneden;

-

zusjes zijn besneden;

-

partner en directe familieleden staan positief tegenover besnijdenis;

-

er is sprake van omgevingsdruk door familie in Nederland of door anderen binnen de eigen gemeenschap;

-

gezin gaat regelmatig op (familie)bezoek in het buitenland, met name naar het land van herkomst maar ook naar Europese landen als Engeland, Italië of België;

-

gezin is niet of slecht geïntegreerd: spreekt geen Nederlands, geen of weinig sociale contacten, werkloos.

Vergeet echter niet dat ook veel ouders uit risicolanden tegen VGV zijn!

Dit onderdeel is een deel van het certificaat