Vrouwen / mannen

Rol en positie van vrouwen en mannen

Soms wordt gezegd: vgv is een vrouwenzaak want vrouwen besnijden de meisjes. Het klopt dat besnijdsters meestal vrouwen zijn en dat de familiedruk vaak van oma’s en andere vrouwelijke familieleden afkomstig is. Hierdoor wordt wel eens over het hoofd gezien dat mannen een belangrijke rol spelen in de traditie van besnijdenis. Zij zijn immers degenen die geen onbesneden vrouw willen trouwen. Ook zijn zij in het land van herkomst de dorpsoudste die kan beslissen over belangrijke zaken zoals of er voorlichting over vgv mag worden gegeven.

Dit onderdeel is een deel van het certificaat