Colofon

Deze e-learning is gemaakt door GGD Nederland met financiering van het ministerie van VWS.

In het bijzonder willen wij de personen bedanken die in deze e-learning te zien zijn: Amina Mahamud, Farhia Warsame, Saafia Arif, Assan Bidiga, Youssif Ouro, Marthine Bos en Piet van Lieshout.

Daarnaast hebben de volgende personen en organisaties een bijdrage geleverd aan de inhoud van deze e-learning:

Marthine Bos

GGD IJsselland

Kaveh Bouteh

Pharos

Zahra Naleie

Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN)

Ami Asmiyati

Thebe Jeugdgezondheidszorg

Georgette Wursten

GGD Amsterdam

Claire Hostmann

Ministerie van VWS

Henrique Sachse

AJN en AMK Zuid-Holland

Jacqueline de Vries

Actiz

Marja Exterkate

Pharos

Frans Pijpers

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Margreet Verdel

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Astrid Nielen

GGD Amsterdam

Elisabeth Ndiaga

GGD Brabant Zuidoost

Evy Hochheimer

GG&GD Utrecht

Jeannette Jansen

GGD Den Haag

Marijke Ekkelboom

GGD Amsterdam

Monica Overmars

GGD West Brabant

Suzanne den Dulk

GGD Rotterdam

Mieke Aitink

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

Filmfragmenten zijn afkomstig uit de dvd’s ‘My sis will be safe’ van Pharos en ‘Ma gudni’ van Pharos en FSAN. Beide dvd’s zijn verkrijgbaar via www.meisjesbesnijdenis.nl.

Delen van de tekst zijn afkomstig uit het ‘Standpunt preventie JGZ’, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2010 en van de website www.meisjesbesnijdenis.nl van Pharos.

© Januari 2011

Niets uit deze e-learning mag worden overgenomen zonder toestemming van GGD Nederland. Er is getracht alle auteursrechten van tekst en beeld af te stemmen met belanghebbenden. Degenen die menen aanvullende rechten te kunnen doen gelden, nodigen wij uit om contact op te nemen met GGD Nederland.