Gesprekken

In dit onderdeel van de e-learning vind je algemene theorie over gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering, en daarbij negen voorbeeldgesprekken waarin een jeugdarts of –verpleegkundige een gesprek voert over VGV. Bij elk gesprek hoort een stukje theorie. Ook vind je na elke module (M1 t/m M9) twee toetsvragen. Deze toetsvragen gaan over de theorie die je gelezen hebt onder de kopjes ‘Algemeen’, ‘Signaleren’, ‘Rol JGZ’ of ‘Opvolging’.Dit onderdeel is een deel van het certificaat