Algemene gesprekstechnieken

Een letterlijk te volgen gesprekshandleiding is niet mogelijk en ook niet wenselijk. Hierbij wel een aantal uitgangspunten.

Het onderwerp VGV wordt open en actief aangekaart bij het eerste contact met een risicogezin als een normaal en gestructureerd gespreksonderwerp binnen de jeugdgezondheidszorg.


Zoals in elk gesprek gelden uiteraard ook tijdens een gesprek over VGV de volgende aandachtspunten:

· toon respect voor de persoon, de cultuur en de situatie;

· toon geduld en respecteer het dilemma waarin de moeders/ouders verkeren;

· zorg voor een veilige sfeer;

· investeer tijd en moeite in een vertrouwensrelatie met betrokkene;

· kaart het thema open en actief aan;

· nodig jezelf uit als gesprekspartner met kennis van zaken;

· stel je lerend en vragend op.

Denk aan de volgende mogelijkheden ter ondersteuning van het gesprek over VGV:

· maak zo nodig gebruik van de mogelijkheid van een extra onderzoek op indicatie;

· betrek de echtgenoot en andere belangrijke familie bij het onderwerp;

· maak gebruik van mogelijkheden binnen de sociale kaart, zoals sleutelfiguren, voorlichters

· eigen taal en cultuur.

Het is belangrijk de ouder(s) niet te overvragen over dit onderwerp om verzet of onmiddellijke

afwijzing te voorkomen. Doorvragen is echter wel belangrijk. Wees niet te snel tevreden, want een volledig beeld is nodig om het risico op een VGV goed in te kunnen schatten.

Open vragen

Open vragen kunnen beginnen met de woorden:

· hoe;

· waar;

· welke.

Probeer waarom-vragen te vermijden.

Doorvragen

Bij doorvraag-vragen gaat het om de vraag achter de vraag waardoor je sociaal wenselijke antwoorden probeert te vermijden. Een voorbeeld kan zijn: “Hoe denkt uw familie over meisjesbesnijdenis?” of “Hoe is het voor u om hier met mij over te praten?”

Interculturele gespreksvoering

Ieder heeft recht op zijn eigen cultuur. Vermijd om oordelend over onderwerpen te spreken. Benadruk het feit (als u dat vindt) dat u haar een goede moeder vindt in de zorg voor haar kind, maar dat meisjesbesnijdenis in Nederland niet kan.Dit onderdeel is een deel van het certificaat