Motiverende gespreksvoering

Voorbeschouwingsfase

In dit stadium is de ouder of het kind zich nog niet bewust dat meisjesbesnijdenis gezondheidsproblemen met zich meebrengt, er is geen overweging tot gedragsverandering.


Overpeinzingsfase

In dit stadium houden de nadelen van meisjesbesnijdenis de ouders of het kind af en toe bezig. De voor- en nadelen zijn ongeveer in evenwicht. De ouder of het kind kan zich het ene moment echt ongerust maken maar op het andere moment, vooral bij vrienden en familie die voorstander van meisjesbesnijdenis zijn, kan dat weer helemaal omslaan en vinden ze dat er niets aan de hand is.

Voorbereidingsfase

In deze overgangsfase neemt de ouder of het kind zich voor waf aan het gedrag te doen. Het kan echter ook het besluit zijn vast te houden aan de traditie. Het is van belang dat de ouders of het kind zelf de beslissing nemen en geloven dat verandering mogelijk is.

Actiefase

In dit stadium verandert de ouder of het kind daadwerkelijk het gedrag. Veranderen betekent niet automatisch stoppen. Het erover spreken met anderen of de keuze voor de sunna-vorm kan ook een verandering zijn.

Gedragsbehoud

In dit stadium heeft de ouder of het kind het gedrag (al zes maanden) volgehouden.

Terugval

Als het nieuwe gedrag niet wordt volgehouden, treedt terugval op naar een eerdere fase. Sommige ouders en kinderen gaan sneller dan anderen en sommigen blijven in een bepaalde fase steken. Het is verstandig om hier in de gesprekken aandacht voor te hebben en te vertellen dat terugval kan plaatsvinden, zodat dit als een leerervaring gezien kan worden.

Verandertaal

Verandertaal bestaat uit zinnen die een wending aan het gesprek kunnen geven waar je als hulpverlener gebruik van kunt maken. Een algemeen voorbeeld: “Ik weet dat roken slecht is voor mijn gezondheid” of “Mijn zus is ook gestopt.”

In de theorie van de voorbeeldgesprekken leest u onder verandertaal steeds de zin die de moeder/vader uitspreekt die verandertaal kan uitlokken. Dit is de zin die je als hulpverlener moet opvallen en vasthouden om op door te vragen.Dit onderdeel is een deel van het certificaat