Voorbeeldzinnen gesprekken over VGV

(Meer voorbeeldzinnen vind je in het Standpunt preventie VGV voor de JGZ. Daar vind je ook voorbeeldzinnen die inspelen op mogelijke reacties van ouders.)

Inleidende vragen

Het is niet bekend of moeder is besneden, maar moeder komt uit een land waar VGV gepraktiseerd wordt:

·

‘Ik heb/mijn collega heeft met u gesproken over hoe het gaat met uw kind en uw gezin/we hebben zojuist een aantal belangrijke onderwerpen besproken. Een ander onderwerp waar ik graag met u over wil praten, is meisjesbesnijdenis.’

·

‘Is het in uw gemeenschap de traditie om meisjes te besnijden?’

Gesprek met het meisje zelf (als niet bekend is of zij besneden is):

·

‘In de gesprekken met je moeder, vader of ouders hebben we het over meisjesbesnijdenis

gehad. Praten jullie daar thuis wel eens over?’

·

‘Weet je of het in jouw familie gewoonte is om meisjes te besnijden?’

·

‘Ken je zelf iemand in je omgeving die besneden is?’

·

‘Wat vind je van meisjesbesnijdenis? Positief/negatief?’

Verdiepingsvragen

Als moeder vertelt dat ze niet besneden is:

·

‘Bent u helemaal niet besneden, ook niet een klein beetje?’

Als moeder wel besneden is:

·

‘Hoe bent u besneden?’ Laat moeder beschrijven of als het mogelijk is, op een plaatje laten aanwijzen om welke vorm van besnijdenis het gaat. Soms zeggen ouders ‘een beetje besneden’, vaak bedoelen ze dan een clitoridectomie.

·

‘Op welke leeftijd bent u besneden?’

·

‘Heeft u lichamelijke klachten als gevolg van de besnijdenis? Bijvoorbeeld pijn bij het plassen of bij het vrijen?’


Vragen die gesteld kunnen worden om de invloed van andere mensen in de omgeving en familie, ook die in het land van herkomst, op de beslissing van de ouders duidelijk te krijgen (deze vragen ook stellen wanneer ouders aangeven dat zij hun dochter niet willen laten besnijden):

·

‘Hoe denken mensen in uw omgeving over meisjesbesnijdenis?’

·

‘Heeft u contact met uw (schoon)familie, hier of in het buitenland?

·

Hoe denken uw (schoon)ouders, (schoon)zussen, broers, zwagers over meisjesbesnijdenis?

·

Willen zij dat u dochter besneden wordt? Hoe is dat voor u?’

·

‘Is meisjesbesnijdenis een onderwerp waarover in de familie wordt gesproken?’

Een melding aan het Veilig Thuis moet aan de ouder(s) worden verteld:

·

‘Ik heb over besnijdenis van uw dochter gesproken en u hebt mijn zorg dat u uw dochter zal laten besnijden, niet weggenomen. Ik zal mijn zorg met een collega delen en het melden bij het Veilig Thuis.’Dit onderdeel is een deel van het certificaat