Hoe verloopt het gesprek?

U ziet het eerste gesprek met een asielzoeker bij de jeugdverpleegkundige. Dit gesprek is een aanzet voor een verder gesprek en heeft als doel om moeder te informeren. De verpleegkundige geeft informatie na gecheckt te hebben in welke fase mevrouw is.

Motiverende gespreksvoering

Mevrouw heeft bij binnenkomst in Nederland gehoord dat meisjesbesnijdenis geen traditie is, dat het als een aantasting van iemands integriteit wordt beschouwd en daarom bij de wet verboden is. Mevrouw zit in de beginfase, begrijpt nog niet het verband tussen gezondheid en meisjesbesnijdenis. De rest van het gesprek is met name een uitleg en een uitnodiging voor een volgende gesprek.

Module 9:

Asielzoeker

Moeder komt bij JGZ-PGA. Ze is pas kort in Nederland. Het gesprek vindt met behulp van een telefonische tolk plaats.


Dit onderdeel is een deel van het certificaat