Dit is een vervolg op de eerste ontmoeting. De arts brengt VGV nogmaals ter sprake.

Hoe verloopt het gesprek?

De arts bevestigt nog eens dat het goed gaat het kind. Hij geeft mevrouw een compliment en zet hiermee een positieve toon in het gesprek. De arts refereert aan het vorige gesprek en vraagt mevrouw of ze de informatie heeft begrepen, en wat zij ervan heeft gevonden. Hij vraagt na of mevrouw er met familie en haar man over heeft gesproken. Mevrouw lijkt al snel overtuigd en in een beslissingsfase te zitten. Ook heeft zij goed in de gaten dat de arts gesprekspartner is. Dit komt met name door de kennis die de arts blijkt te hebben en omdat hij haar telkens vraagt ‘wist u dat’? Zij vraagt impliciet de arts om hulp in een gesprek met haar man.

De arts laat een luisterende houding zien. Hij vat het gevoel van mevrouw samen: ‘Want voor u was het eigenlijk nieuw hè, dit verhaal?’ Ook vraagt hij door: ‘Wat vond u interessant aan de informatie?’ en verwijst hij naar het vorige gesprek: ‘Ik weet nog de vorige keer …’

Hij beweegt weer mee met mevrouw: ‘Wat vond uw man ervan, ja dat is ook zo …’ en ‘Ik snap wel dat dit voor uw man een moeilijk iets is.’ Hij vraagt op een open manier of haar man kan meekomen: ‘Denk u dat u man komt als ik hem uitnodig?’

Ook geeft hij aan dat hij op het onderwerp terug zal komen: ‘… zodat we een volgende keer er nog eens over doorpraten, wilt u dat?’

Motiverende gespreksvoering

Mevrouw zit in de fase van overpeinzing, door de informatie heeft ze het idee gekregen dat meisjesbesnijdenis niet zo vanzelfsprekend is als ze eerst heeft aangenomen. Dit verwart haar en daarover heeft ze vragen. De arts realiseert zich goed dat het van belang is dat haar omgeving met haar mee groeit/ontwikkelt en vraagt haar of haar man ook uitgenodigd mag worden.

Open vragen

‘Is dat misschien iets om met uw man over te praten?’

Doorvragen

‘Wat vond u er interessant aan?’

‘Wist uw man dat?’

Verandertaal

‘Ik dacht dat het normaal was.’

‘Die zijn niet goed bezig. Zij hebben zich afgekeerd van het geloof en de cultuur.’

‘We kunnen niet helemaal veranderen.’

Module 3:

Doorvragen

Dit is een vervolg op de eerste ontmoeting. De arts brengt vgv nogmaals ter sprake.


Dit onderdeel is een deel van het certificaat