Hoe verloopt het gesprek?

De verpleegkundige heeft mevrouw nogmaals uitgenodigd om te spreken over meisjesbesnijdenis. Het gesprek heeft tot doel mevrouw informatie te verschaffen. Mevrouw wil haar traditie verdedigen. Dit is voor de verpleegkundige een reden om meer uitleg te geven, te veel uitleg voor mevrouw. In dit gesprek laat de verpleegkundige zien dat ze bezig is het gesprek te ‘repareren’. Door deze uitleg wil mevrouw zich verdedigen, hoe meer de verpleegkundige wil overtuigen, hoe meer weerstand zij ondervindt ! Het gesprek verandert pas van toon als de verpleegkundige naar de ervaringen van mevrouw vraagt. Dan blijkt mevrouw behoefte te hebben aan informatie.

Tip voor de verpleegkundige: probeer door open vragen te stellen een eindje met mevrouw mee te gaan in het gesprek (in de motiverende gespreksvoering heet dit ‘meeveren’). Dit kan zij bijvoorbeeld doen door te vragen naar mevrouws ervaringen. Ook kan zij eerder in het gesprek vragen naar haar kennis van het menselijk lichaam. Motiverende gespreksvoering gaat uit van het vermijden van discussie. In plaats daarvan probeert men door middel van kennisoverdracht en het uitlokken van ‘verandertaal’ naar een verandering toe te bewegen.

Open vragen

‘Hoe is het...’

‘Wat vindt u…’

‘Ik was eigenlijk wel benieuwd, mag ik u eens vragen...’

‘Kan het zo zijn dat...’

‘Heeft u kennis van…’

‘Wilt u me daar eens wat meer over vertellen?’

Doorvragen

‘Denk u dat het goed is om daar samen naar te kijken?’

‘Heeft u daar over nagedacht?’

Verandertaal

‘Ik kom hier niet om te veranderen.’

‘Nee, ik heb geen kennis van het menselijk lichaam.’

Motiverende gespreksvoering

Voorbeschouwing

Mevrouw is op de hoogte van het Nederlandse standpunt ten opzichte van meisjesbesnijdenis,

Overpeinzing

Het voorgaande gesprek heeft mevrouw opgewonden. In dit gesprek verdedigd ze de traditie, wat kan betekenen dat ze veel nagedacht heeft. Op dit moment is de traditie belangrijker dan wat ook. Mevrouw zegt: ‘Jullie kunnen ons niet veranderen.’ Gezondheidsklachten zijn wat mevrouw betreft niet gekoppeld aan meisjesbesnijdenis. Mevrouw is in beweging, en bereid om zich met de verpleegkundige verder te verdiepen in de anatomie van de vrouw en in meisjesbesnijdenis.

Module 7:

Escalatie

Moeder uit risicoland komt bij JGZ voor een vervolggesprek.

In een vorige gesprek twijfelde de verpleegkundige vanwege onduidelijke antwoorden van moeder. Daarom is een extra contactmoment afgesproken.


Dit onderdeel is een deel van het certificaat