U gaf als antwoord: 'We praten er later nog eens over door.'
Het juiste antwoord is: 'Ik ben blij dat u van plan bent uw dochter niet te laten besnijden.'
Vervolgens de gezondheidsrisico’s noemen.
U gaf het juiste antwoord: 'Ik ben blij dat u van plan bent uw dochter niet te laten besnijden.' Dan de gezondheidsrisico’s noemen.
U gaf als antwoord: 'U lijkt aarzelend, weet u het zeker?'
Het juiste antwoord is: 'Ik ben blij dat u van plan bent uw dochter niet te laten besnijden.'
Vervolgens de gezondheidsrisico’s noemen.
 
Dit is het einde van dit gesprek.
In de balk onder 'Status' kun je doorklikken naar de 'Toets' en 'Theorie' die bij deze module hoort.

Wat valt allemaal onder de e-learning?
Als je de informatie bekeken hebt, komt er een vinkje achter te staan. Van de Gespreksmodules, de Theorie en de Toets wordt bijgehouden of je deze bekeken cq beantwoord hebt.

Ook alle informatie onder de menu-items ‘Algemeen’ en ‘Opvolging’ is onderdeel van de e-learning. Afgeronde modules van de e-learning worden automatisch opgeslagen voor de certificering. Om een certificaat te krijgen ga je terug naar de homepage. Daar waar je eerst ingelogd hebt, kun je nu aangeven dat je het certificaat wilt ontvangen.
Module 6:

Ontwijkend antwoord

Moeder uit risicoland komt bij JGZ.

Moeder geeft sociaal wenselijke antwoorden maar de verpleegkundige weet niet of ze dit moet geloven.


Dit onderdeel is een deel van het certificaat