We starten hier in het midden van een gesprek. De verpleegkundige spreekt mevrouw voor de eerste keer en legt uit waarom ze met haar wil spreken over meisjesbesnijdenis. De verpleegkundige vraagt mevrouw hoe ze denkt over het besnijden van haar dochters nu ze met hen in Nederland woont. De mogelijkheid is zeer wel aanwezig dat deze mevrouw een sociaal wenselijk antwoord geeft.

Hoe verloopt het gesprek?

De verpleegkundige vraagt mevrouw of zij zelf besneden is. Dan vraagt ze hoe mevrouw tegenover de besnijdenis van haar dochters staat. Mevrouw zegt dat ze het niet wil maar reageert niet erg duidelijk. De verpleegkundige legt uit wat de nadelen zijn van besnijdenis en vraagt door naar familiedruk.

Een tip voor de verpleegkundige in dit gesprek is dat ze mevrouw meer het woord kan geven. Ze kan bijvoorbeeld langer stilstaan bij de klachten en ervaring die mevrouw zelf heeft. Daarmee zou duidelijker worden welke motivatie mevrouw heeft om haar dochter niet te laten besnijden en zou ook duidelijker worden of mevrouw sociaal wenselijke antwoorden geeft of niet.

Open vragen

‘Hoe denkt uw familie hierover?’

‘Wie speelt daar dan een rol in?’

‘En zou het u helpen als…’

Doorvragen

‘En wie speelt daar dan een rol in?’

‘Hoe is dat voor u?’

‘Hoe denkt u daarover?’

‘Want als u zegt dat doe ik niet?’

‘En wat is de reden waarom niet?’

‘Heeft u daar over nagedacht ?’

‘Hoe denkt uw familie hierover?’

Verandertaal uitlokken

‘Mijn zussen hebben hun kinderen laten besnijden.’

‘U wilt er liever niet over praten?’

‘Ze gaan proberen mij over te halen.’

‘Ik kan niet tegen mijn moeder nee zeggen.’

‘Maar ik heb gezegd ik ga mijn dochters niet laten besnijden.’

Motiverende gespreksvoering

Een voorbeeld bij gesprek 6: mevrouw is overtuigd van het niet willen besnijden van haar dochters, maar wil er niet over praten met haar familie, gaat zo nodig niet meer naar haar familie om haar dochter te sparen.

Voorbeschouwing

Mevrouw is op de hoogte, lijkt blij met het feit dat het niet hoeft. Mevrouw is zich bewust van het feit dat meisjesbesnijdenis in haar land van herkomst niet bepreekbaar is.

Overpeinzing

Mevrouw bevindt zich nu in de fase van overpeinzing. Zij wil wellicht samen met een sleutelfiguur nadenken hoe om te gaan met sociale druk. In dit gesprek is mevrouw zoekende naar een oplossing omdat voor haar familie meisjesbesnijdenis normaal is, iedereen doet het. Mevrouw is zich nu bewust dat besnijdenis problemen met zich meebrengt.

Een ondersteuning in deze fase is een aanbod als ‘vindt u het goed dat ik u in contact breng met een sleutelfiguur ter ondersteuning?’ Benoem dat mevrouw zich met behulp van een verklaring mogelijk sterker voelt.

Module 6:

Ontwijkend antwoord

Moeder uit risicoland komt bij JGZ.

Moeder geeft sociaal wenselijke antwoorden maar de verpleegkundige weet niet of ze dit moet geloven.


Dit onderdeel is een deel van het certificaat