Hoe verloopt het gesprek

Dit gesprek is de eerste aanzet tot het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis. De verpleegkundige gebruikt dit gesprek om te kunnen signaleren, ze wil weten of mevrouw kennis heeft van de gezondheidsrisico’s van het besnijden van meisjes, verder wil ze weten of mevrouw kennis heeft van het feit dat ze haar dochter niet mag besnijden als ze in Nederland wil wonen.

De verpleegkundige vertelt haar dat het een van haar taken is over meisjesbesnijdenis te praten en vraagt mevrouw toestemming hier over verder te spreken. Mevrouw vraagt ‘waarom?’ en geeft op die manier de verpleegkundige de kans om haar te informeren. Mevrouw vertelt dat dit voor haar de eerste keer is dat ze met iemand over meisjesbesnijdenis spreekt. Verder laat ze merken dat ze weet dat iedereen besneden wordt en door wie. Ze laat goed blijken dat ze wel weet dat er verschillende typen van besneden worden zijn, maar niet wat er precies gebeurt en wat de gezondheidsklachten kunnen zijn.

De verpleegkundige heeft een luisterende houding waardoor mevrouw de kans krijgt om haar schroom met betrekking tot het spreken over meisjesbesnijdenis uit te drukken. In Somalië wordt niet over meisjesbesnijdenis gesproken, dat is het terrein van de vroedvrouw.

Tip: de verpleegkundige stelt een keer twee vragen tegelijk waardoor mevrouw niet zo goed weet wat zij moet zeggen, de verpleegkundige zou hierop kunnen reageren door een vraag te herhalen.

Hoe begin je een gesprek over VGV

De verpleegkundige vertelt mevrouw wat haar takenpakket is, ze vraagt mevrouw toestemming om over meisjesbesnijdenis te spreken. Verder legt de verpleegkundige uit hoe het zo gekomen is dat meisjesbesnijdenis een onderwerp van gesprek is binnen de Jeugdgezondheidszorg. Ze nodigt mevrouw uit met haar te praten over haar persoonlijke verhaal. Het gesprek heeft daarna een open en informatief karakter zonder waardeoordeel.

Open vragen

‘Weet u welke vormen…?’

‘Wat is uw gedachte hierbij?’

‘Bent u op de hoogte van ...?’

Motiverende gespreksvoering

Mevrouw zit in oriënterende fase, ze is met de verpleegkundige samen aan het aftasten of wat ze weet klopt of niet. De verpleegkundige checkt haar vermoeden dat mevrouw inhoudelijk niet voldoende op de hoogte is door haar te vragen of zij weet op welke manier het binnen haar familie gebruikelijk is hun dochters te besnijden. Het vermoeden dat mevrouw niet genoeg informatie heeft, wordt bevestigd.

Mevrouw geeft aan te weten dat meisjes besneden worden. Of ze haar eigen dochter ook gaat laten besnijden, weet ze nog niet. De volgende stap van de verpleegkundige kan zijn om uitleg te geven van de gezondheidsrisico’s en het beleid in Nederland dat daaruit voortvloeit.

Module 1:

Openingsvragen

Moeder uit risicoland komt voor haar eerste bezoek bij JGZ.

VGV is nog niet eerder met haar besproken.


Dit onderdeel is een deel van het certificaat