•  

  Hoe zou u dit gesprek vervolgen? Kies uit A, B of C
 •  

  A

 •  

  B

 •  

  C

 
 
Dit is het einde van dit gesprek.
In de balk onder 'Status' kun je doorklikken naar de 'Toets' en 'Theorie' die bij deze module hoort.

Wat valt allemaal onder de e-learning?
Als je de informatie bekeken hebt, komt er een vinkje achter te staan. Van de Gespreksmodules, de Theorie en de Toets wordt bijgehouden of je deze bekeken cq beantwoord hebt.

Ook alle informatie onder de menu-items ‘Algemeen’ en ‘Opvolging’ is onderdeel van de e-learning. Afgeronde modules van de e-learning worden automatisch opgeslagen voor de certificering. Om een certificaat te krijgen ga je terug naar de homepage. Daar waar je eerst ingelogd hebt, kun je nu aangeven dat je het certificaat wilt ontvangen.
Module 2:

Openingsvragen 2

De arts ontmoet de moeder voor het eerst en brengt dus ook voor de eerste keer vgv ter sprake.


Dit onderdeel is een deel van het certificaat