De arts bespreekt met mevrouw het feit dat hij via school te horen heeft gekregen dat het gezin op vakantie gaat. De arts en mevrouw kennen elkaar al, hij heeft haar al eerder uitleg gegeven over meisjesbesnijdenis. Mevrouw zit in de actieve veranderfase, maar er is sprake van sociale druk vanuit de familie.

Hoe verloopt het gesprek?

De taak van de arts in dit gesprek is om mevrouw zoveel mogelijk te steunen om zo haar verandering te consolideren.

Hij grijpt terug op een eerder gesprek en vraagt door over de komende vakantie en hoe om te gaan met familieleden die nog traditioneel denken. ‘Heeft u daarover nagedacht?’

Hij lokt weer verandertaal uit: ‘Mijn zussen hebben hun kinderen laten besnijden’. ‘Ze gaan proberen mij over te halen.’ ‘Ik kan geen nee tegen mijn moeder zeggen.’

De arts verwijst mevrouw door naar migrantenzelforganisaties. Ook steunt hij haar door haar de verklaring tegen meisjesbesnijdenis uit te leggen en mee te geven. Hij moedigt haar aan sterk te zijn.

Verder blijft de arts zichzelf als gesprekspartner aanbieden.

Open vragen

‘Ik heb gehoord dat... kunt u daar wat van vertellen..’

‘Heeft u erover nagedacht dat... kunt u me daar wat van vertellen…’

‘Wat denkt u dat hij…’

Doorvragen

‘Is het lang geleden dat …’

‘Gaan de kinderen ook mee?’

‘En uw zussen…’

Verandertaal

‘Dat is mijn hele grote zorg.’

‘Mijn moeder ze luistert niet…’

‘Ik weet ook hoe ze denkt…Ik weet zeker dat ze mij proberen over te halen.’

Motiverende gespreksvoering

Mevrouw zit in de actieve veranderfase maar haar familie wil haar overhalen.

Beslissing

Mevrouw heeft al besloten dat zij haar dochter niet wil laten besnijden.

Actieve verandering

Mevrouw wil haar dochter niet laten besnijden maar is nog niet sterk genoeg om hier ten opzichte van haar familie voor op te komen. De juiste interventie is om mevrouw te bemoedigen en instrumenten mee te geven zodat ze de actieve verandering die ze aan wil gaan, kan volhouden.

Interculturele gespreksvoering

Mevrouw heeft in dit gesprek een kans nodig om aan de arts uit te leggen dat zij niet tegen haar familie kan zeggen ‘ik wil mijn dochter niet besnijden’. Hierdoor vraagt ze om hulp en kan de arts steun bieden met hulpmiddelen zoals de verklaring.

Module 5:

Sociale druk

Moeder uit risicoland komt bij JGZ

Moeder wil geen VGV maar weet niet of ze de druk van de familie aankan.


Dit onderdeel is een deel van het certificaat