Hoe verloopt het gesprek?

We zien hier een gesprek met een tienermeisje dat met haar gezin op vakantie gaat naar familie. Binnen haar familie zijn alle meisjes besneden behalve dit meisje en haar twee zussen.

Dit gesprek kan plaatsvinden door een tip van de mentor of doordat je een meisjes tijdens een PVO treft op de middelbare school.

Het meisje wordt door de jeugdverpleegkundige gevraagd naar haar vakantieplannen. Zij gaat haar hele (Somalische) familie weer zien in Egypte. Haar ouders hebben besloten hun dochters niet te willen laten besnijden. Voor de familie, die in andere landen woont, is meisjesbesnijdenis nog een levende traditie. Het meisje is zich ervan bewust dat ze een risico loopt. Ook ziet ze er tegenop dat er een moment kan zijn dat er over meisjesbesnijdenis gesproken gaat worden.

De taak van de verpleegkundige in dit gesprek is het meisje zoveel mogelijk te steunen en het besluit van haar ouders en het meisje zelf nogmaals te bevestigen als positief (consolideren). Een gesprek kan voldoende zijn maar ook kan de verpleegkundige het meisje doorverwijzen naar zelforganisaties.

De verpleegkundige denkt mee met de tiener en biedt zichzelf aan als gesprekspartner voor het meisje en haar ouders. Ook overhandigt ze de Verklaring tegen meisjesbesnijdenis. Dit is een hulpmiddel voor gezinnen die sociale druk ondervinden van familie en anderen.

Tip: Zorg dat leerkrachten geïnformeerd zijn over meisjesbesnijdenis. Moedig hen aan om, als meisjes op vakantie gaan, contact op te nemen met de jeugdverpleegkundige zodat er een gesprek gepland kan worden.

Open vragen

‘Hoe is dat met jouw familie?’

‘Heb je er wel eens over nagedacht…’

‘Hoe denk je dat je oma daarin staat.?’

Doorvragen

‘En jouw nichtjes?’

‘En je verwacht dat ze besneden zijn…’

‘Hoe denk je dat…’

Verandertaal

‘Als ze erover beginnen moet ik er wel over praten…’

Motiverende gespreksvoering

Overpeinzing

Het meisje wordt zich ervan bewust dat ze voorbereidingen zal moeten treffen om een veilig gevoel te hebben tijdens de vakantie.

Beslissing

Zij neemt zich voor met haar ouders en zussen in gesprek te gaan.

Actieve verandering

Het meisje denkt na over voorbereidingen voor een veilige vakantie.

Consolidatie

Steun van zussen en ouders en de wetenschap terecht te kunnen bij de jeugdverpleegkundige van de GGD.

Module 8:

Tiener

Meisje van 15 jaar komt alleen bij JGZ.

Ze is niet besneden. Ze gaat binnenkort naar land van herkomst, waar ze al 10 jaar niet meer is geweest.


Dit onderdeel is een deel van het certificaat