U gaf als antwoord: 'Meisjesbesnijdenis staat niet in de koran.'
Het juiste antwoord is: “Niet in alle Islamitische land komt VGV voor.”
U gaf als antwoord: “In Nederland is meisjesbesnijdenis nu eenmaal verboden.”
Het juiste antwoord is: “Niet in alle Islamitische land komt VGV voor.”
(feedback niet goed)
U gaf het juiste antwoord: “Niet in alle Islamitische land komt VGV voor.”
 
Dit is het einde van dit gesprek.
In de balk onder 'Status' kun je doorklikken naar de 'Toets' en 'Theorie' die bij deze module hoort.

Wat valt allemaal onder de e-learning?
Als je de informatie bekeken hebt, komt er een vinkje achter te staan. Van de Gespreksmodules, de Theorie en de Toets wordt bijgehouden of je deze bekeken cq beantwoord hebt.

Ook alle informatie onder de menu-items ‘Algemeen’ en ‘Opvolging’ is onderdeel van de e-learning. Afgeronde modules van de e-learning worden automatisch opgeslagen voor de certificering. Om een certificaat te krijgen ga je terug naar de homepage. Daar waar je eerst ingelogd hebt, kun je nu aangeven dat je het certificaat wilt ontvangen.
Module 4:

Traditie en geloof

In eerdere gesprekken heeft de arts met mevrouw gepraat. Naar aanleiding daarvan is haar echtgenoot uitgenodigd. De arts legt ook aan de echtgenoot uit dat het goed is om te praten over onderwerpen als meisjesbesnijdenis.


Dit onderdeel is een deel van het certificaat