Meer informatie

www.ggdghorkennisnet.nl (GGD GHOR Nederland)

www.pharos.nl/meisjesbesnijdenis (Pharos)

www.tegenvrouwenbesnijdenis.nl (FSAN)

Bronnen

In deze e-learning is gebruikgemaakt van teksten uit de volgende bronnen:

·

‘Standpunt Preventie van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) door de Jeugdgezondheidszorg’, RIVM 2010

·

Handelingsprotocol ‘Vrouwelijke genitale verminking bij minderjarigen’,Pharos, 2016
De informatie die op de website van Pharos beschikbaar is gesteld onder het programma meisjesbesnijdenis.

Contact

Als u naar aanleiding van deze e-learning vragen hebt, kunt u die stellen aan de aandachtsfunctionaris kindermishandeling/VGV van uw JGZ-organisatie.

Professionals kunnen terecht bij de JGZ organisatie in hun regio. Of contact opnemen met hetPharos adviespunt meisjesbesnijdenis via focalpointmeisjesbesnijdenis@pharos.nl.

Ook burgers kunnen terecht bij dit Pharos adviespunt.

Bij GGD GHOR Nederland is de Projectleider VGV contactpersoon, te bereiken via vgv@ggdghor.nl of 030-2525050.