Ketensamenwerking

Verloskundige

De verloskundige signaleert conform het KNOV-standpunt VGV tijdens de intake of de zwangere vrouw uit een land afkomstig is waar VGV voorkomt en zij vraagt of de vrouw besneden is.

Na de geboorte van een meisje brengt de verloskundige/gynaecoloog na de geboorte de mogelijke besnijdenis van de pasgeborene dochter ter sprake.

Aan het einde van het kraambed, draagt de verloskundige de zorg over aan de JGZ en de huisarts. Ze vermeldt daarbij onder andere de besnijdenis van de moeder. Voor overdracht van informatie aan derden vraagt de verloskundige zoals gebruikelijk de toestemming van de cliënte. Als ze weigert, kan de verloskundige overleggen met het Veilig Thuis over de vervolgstappen

Als een VGV-risico wordt gesignaleerd door kraamverzorgende en verloskundige wordt in overleg een signaal gegeven aan de JGZ. Bij verschil van mening tussen beiden wordt gehandeld vanuit de eigen professionele deskundigheid en verantwoordelijkheid. Beiden kunnen een signaal doorgeven aan de JGZ.

Dit onderdeel is een deel van het certificaat