Dossier

Noteren in dossier

Noteer je bevindingen in het (digitale) dossier. Beschrijf in ieder geval: hoe je tot je risicotaxatie bent gekomen, wat je aan opvolging hebt gedaan, wat het resultaat daarvan is. Bij (vermoeden van) uitgevoerde VGV, beschrijf om welke vorm het gaat en wie dit geconstateerd heeft.

Dit onderdeel is een deel van het certificaat