Instrumenten

Instrumenten die je kunt gebruiken

Verklaring tegen meisjesbesnijdenis

De JGZ kan de verklaring tegen VGV van de minister van Justitie en de minister van VWS aan de ouders meegeven. Doel van deze verklaring is om ouders te ondersteunen tegen de druk van de familie in het land van herkomst. Het geeft ouders uit risicolanden een bewijs dat VGV in Nederland strafbaar is.

De verklaring wordt meegegeven als al duidelijk is dat ouders hun dochter niet willen laten besnijden. Dit kan al in een van de eerste gesprekken duidelijk zijn, of pas later. De verklaring is niet bedoeld als drukmiddel om ouders te overtuigen.

Naast Nederlands, Engels en Frans is de verklaring beschikbaar in Somalisch, Arabisch, Amhaars (Ethiopië) en Tigrinya (Eritrea).

Voor JGZ professionals is er een Werkinstructie JGZ Verklaring tegen meisjesbesnijdenis uit 2011 beschikbaar.

Fatwa

In 2006 heeft de Groot-Mufti van Egypte een verklaring getekend waarin hij aangeeft dat VGV gestopt moet worden en dat het geen deel uitmaakt van de voorschriften van de islam. In 2007 is deze fatwa in Nederland ondertekend door Nederlandse islamitische geleerden. De fatwa is vanuit het Arabisch in vier talen vertaald en kunt u terugvinden op de website van Pharos.

Folder ‘Mijn ouders zeggen nee’

Deze folder geeft ouders informatie over de schadelijkheid en strafbaarheid van VGV en over de rol van de JGZ in het bespreken hiervan.

Signaalwijzer meisjesbesnijdenis voor leerkrachten

Deze folder is speciaal voor het onderwijs ontwikkeld. In 2018 is een beknopte nieuwe versie verschenen.

Informatiekaart met vormen van VGV

Hierop staan de plaatjes met verschillende vormen van VGV. Je kunt die aan de moeder laten zien als je wilt weten welke vorm van VGV zij of haar dochter heeft ondergaan. Deze informatie kunt u downloaden op de website van Pharos.

Preventie Meisjesbesnijdenis

In deze folder stellen wij graag een aantal voorlichters voor die u kunt inschakelen als u voorlichting wilt (laten) geven over meisjesbesnijdenis, ofwel vrouwelijke genitale verminking.

Dit onderdeel is een deel van het certificaat