Risicotaxatie

Definities risico VGV op dit moment:

·

Geen risico: meisje loopt geen risico om besneden te worden.

·

Twijfelachtig risico: meisje loopt op dit moment een twijfelachtig risico om besneden te worden, het risico om besneden te worden is (nog) niet weggenomen, maar er is op dit moment geen reëel risico om besneden te worden.

·

Reëel risico: meisje loopt op dit moment een reëel risico om besneden te worden, het risico dat ouder(s) hun dochter laten besnijden is niet weggenomen, er zijn signalen (vanuit het gesprek of via derden) die wijzen op een op handen zijnde besnijdenis.

·

Vermoeden uitgevoerde VGV: er zijn signalen (vanuit het gesprek of via derden) die erop wijzen dat het meisje is besneden.

·

Vastgestelde VGV: VGV is door medisch onderzoek vastgesteld door JGZ zelf of door huisarts/medisch specialist die het aan JGZ heeft doorgegeven.

Dit onderdeel is een deel van het certificaat