Signaleren

Signalen van mogelijk uitgevoerde VGV

·

Het meisje is ziek geweest in de vakantie.

·

Er is sprake van schoolverzuim.

·

Het meisjes ziet er moe, uitgeput of vaal uit.

·

Ze kan een periode niet gymmen.

·

Ze heeft moeilijkheden met lopen.

·

Ze doet lang over plassen.

·

Ze klaagt over buikpijn, hoofdpijn, is angstig.

·

Ze eet slecht.

·

Mogelijk heeft ze urineweginfecties.

·

Ze kan zich niet goed concentreren.

·

Ze is stil en teruggetrokken.

·

Ze reageert gesloten of afstandelijk.

·

Ze blijft weg van gezondheidsonderzoeken.

Signalen van dreigende VGV

·

Er circuleren geruchten over een komende besnijdenis (bij het meisje).

·

Er is een buitenlandse vakantie gepland.

·

Er is een verhuizing aanstaande.

·

Het meisje laat voorzichtig zelf iets los.

Veel van deze signalen zijn ‘atypisch’, dat wil zeggen dat ze ook andere oorzaken kunnen hebben. De kunst is om enerzijds alert te zijn op signalen van vgv en anderzijds een open blik te blijven houden. Probeer zo precies mogelijk te blijven bij wat je ziet en hoort.
Een valkuil is om elke vakantie te zien als een ‘risicovakantie’ of elke vakantieziekte op te vatten als ‘ziek van de besnijdenis’. Realiseer je dat in Nederland ook ouders uit Afrika wonen die tegen meisjesbesnijdenis zijn en daarvoor uitkomen. Zij willen hun dochters niet laten besnijden.
Waak er ook voor dat het meisje het slachtoffer wordt van haar eigen openhartigheid, neem haar zonodig tegen zichzelf in bescherming.

Wat te doen bij signalen?

Wat kun je doen?

Wanneer je een vermoeden hebt dat een meisje besneden is of gaat worden, dan kun je het volgende doen.

-

Professionals in het onderwijs kunnen contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD. De professionals van de JGZ zijn erin getraind om vgv bespreekbaar te maken met ouders. De JGZ heeft ten minste één aandachtsfunctionaris vgv, die hierover veel kennis heeft.

-

Iedereen kan bij een vermoeden advies vragen of een melding doen bij de Veilig Thuis organisatie in de eigen regio.