Instrumenten onderwijs

Instrumenten die je kunt gebruiken

Folder ‘Mijn ouders zeggen nee’

Deze folder geeft ouders informatie over de schadelijkheid en strafbaarheid van VGV en over de rol van de JGZ in het bespreken hiervan. Deze folder kun je in het Nederlands en in 4 andere talen: Engels, Frans, Somalisch en het Arabisch downloaden.

Signaalwijzer meisjesbesnijdenis voor leerkrachten

Deze folder is speciaal voor het onderwijs ontwikkeld.

Beknopte signaalwijzer meisjesbensnijdenis voor leerkrachten

In 2018 is een beknopte nieuwe versie verschenen. De contactgegevens van uw JGZ organisatie of GGD kunt u toevoegen in dit document.