Zorg op maat

De kans op lichamelijke klachten en medische complicaties is bij VGV groot, zowel tijdens de ingreep als ook daarna. Bij infibulatie komen de meeste klachten voor. Via de huisarts, JGZ zelf of via gesprekken bij een spreekuur VGV (die in meer dan 25 gemeenten in Nederland mogelijk zijn , zie de brochure spreekuren VGV 2018 (zorg voor vrouwen die besneden zijn)) kan een meisje of vrouw die besneden is toegeleid worden naar de juiste vormen van zorg in of buiten de regio. Naast behandeling door de gynaecoloog en de psycholoog (zoals beneden toegelicht) is hulp bij de bekkenfysiotherapeut, uroloog of seksuoloog regelmatig relevant.

Medische zorg

Wanneer een vrouw of meisje lichamelijke klachten heeft als gevolg van haar besnijdenis, dan kan zij het beste worden doorverwezen naar een gynaecoloog die hierin kennis en ervaring heeft opgedaan.

Pychische zorg

Besnijdenis hangt samen met psychische klachten maar niet per definitie. Uit onderzoek (Vloeberghs et al., 2010) blijkt dat:

Na afronding van het onderzoek zijn de volgende drie conclusies mogelijk:

·

een derde van de vrouwen last heeft van depressieve klachten en angst;

·

een zesde van de vrouwen traumagerelateerde klachten heft;

·

er sprake kan zijn van gevoelens als schaamte, boosheid en uitsluiting

·

zwijgen meer vertrouwd en sociaal wenselijk is terwijl praten onzekerheid en/of spanning veroorzaakt.

In de relationele sfeer worden klachten genoemd in het seksueel verkeer (pijn bij het vrijen) en in de relatie met mannen.

Ernstige klachten worden verklaard door een combinatie van factoren. Een combinatie van infibulatie, levendige herinnering, migratie op oudere leeftijd, geringe opleiding en taalvaardigheid, en gebrekkige steun van de partner hangt samen met ernstige klachten.

Zoals ook al eerder genoemd is de kans op lichamelijke klachten en medische complicaties is bij VGV groot, zowel tijdens de ingreep als ook daarna. Bij infibulatie komen de meeste klachten voor.